نمایش 1–12 از 37 نتیجه

نمایش همه

نخل شامادورا با گلدان سفالی

160,000 تومان

اسکاندیس با گلدان سفالی

180,000 تومان

شامادورا با گلدان سفالی

160,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه ابلق با گلدان سفالی

155,000 تومان

افوربیا تریگونا با گلدان طرح کوزه

175,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان طرح کوزه

130,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و شفلرا با گلدان رومیزی

245,000 تومان260,000 تومان

گل سیکلامن با گلدان فلزی رومیزی

245,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان فلزی

185,000 تومان370,000 تومان

سانسوریا ابلق بزرگ با گلدان لاین

750,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه بلک گلد و اسکاندنس با گلدان فلزی رومیزی

185,000 تومان195,000 تومان

زامیفولیا و افوربیا تریگونا با گلدان فلزی رومیزی

185,000 تومان370,000 تومان