نمایش 1–12 از 35 نتیجه

نمایش همه

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان رومیزی

225,000 تومان510,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان فلزی

195,000 تومان400,000 تومان

زامیفولیا با گلدان پایه دار فلزی

270,000 تومان575,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان طرح کوزه

150,000 تومان

دراسنا با گلدان فلزی رومیزی

340,000 تومان

افوربیا تریگونا با گلدان طرح کوزه

215,000 تومان

گلدان پایه دار فلزی رومیزی

245,000 تومان270,000 تومان

گیاهان مقاوم با گلدان آلومینیومی

195,000 تومان220,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان رومیزی

220,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه ابلق با گلدان رومیزی

240,000 تومان

پوتوس سفید با گلدان رومیزی

225,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و شفلرا با گلدان رومیزی

275,000 تومان290,000 تومان