نمایش همه

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق

120,000 تومان260,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان فلزی پایه‌دار

165,000 تومان345,000 تومان

سانسوریا کرواتی ابلق با گلدان رومیزی

205,000 تومان265,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان فلزی دسته کنفی

245,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه ابلق

175,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه

150,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و پوتوس با گلدان فلزی تورینگ

140,000 تومان280,000 تومان

پوتوس و سانسوریا پاکوتاه با گلدان کلاسیک

140,000 تومان280,000 تومان

پوتوس سفید و شامادورا با گلدان پایه دار چوبی

195,000 تومان370,000 تومان

پوتوس و سانسوریا با گلدان رومیزی

150,000 تومان290,000 تومان

پوتوس سفید با گلدان رومیزی

155,000 تومان

زامیفولیا با گلدان پایه دار فلزی

195,000 تومان585,000 تومان