نمایش 1–12 از 100 نتیجه

نمایش همه

سانسوریا پاکوتاه و زامیفولیا با گلدان و پایه پلیمری

205,000 تومان435,000 تومان

پوتوس سفید با گلدان پایه دار فلزی

245,000 تومان425,000 تومان

مجموعه زامیفولیا با گلدان پلیمری پایه دار چوبی

595,000 تومان750,000 تومان

زامیفولیا با گلدان پایه دار فلزی

270,000 تومان575,000 تومان

زامیفولیا با گلدان فلزی

220,000 تومان495,000 تومان

زامیفولیا با گلدان تورینگ

445,000 تومان

زامیفولیا با گلدان میکا و پایه چوبی

1,150,000 تومان1,650,000 تومان

آگلونما سفید با گلدان فلزی

515,000 تومان

آگلونما سفید با گلدان پایه دار چوبی

755,000 تومان

آگلونما با گلدان پایه دار فلزی

695,000 تومان725,000 تومان

سانسوریا ابلق بزرگ با گلدان لاین

1,150,000 تومان

سانسوریا و زامیفولیا بزرگ با گلدان فلزی پایه ‌دار

755,000 تومان890,000 تومان