نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش همه

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان طرح کوزه

150,000 تومان

افوربیا تریگونا با گلدان طرح کوزه

215,000 تومان

زامیفولیا با گلدان طرح کوزه

215,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان طرح کوزه

185,000 تومان

پوتوس سبز با گلدان طرح کوزه

195,000 تومان

سانسوریا کرواتی ابلق با گلدان طرح کوزه

215,000 تومان

اسکاندنس با گلدان طرح کوزه

195,000 تومان

اریکا با گلدان میکا پایه دار چوبی

1,150,000 تومان1,750,000 تومان

زامیفولیا با گلدان سفالی

845,000 تومان

سانسوریا شمشیری ابلق غول پیکر با گلدان سفالی

1,460,000 تومان1,610,000 تومان

سانسوریا ابلق بزرگ با گلدان سرامیک

920,000 تومان

سانسوریا شمشیری سبز با گلدان سفالی

450,000 تومان