نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش همه

سانسوریا پاکوتاه سبز و شفلرا با گلدان رومیزی

195,000 تومان210,000 تومان

گل سیکلامن با گلدان فلزی پایه دار

190,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان فلزی

155,000 تومان300,000 تومان

سانسوریا ابلق بزرگ با گلدان فلزی

750,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه بلک گلد و اسکاندنس با گلدان فلزی پایه دار

165,000 تومان175,000 تومان

زامیفولیا و افوربیا تریگونا با گلدان فلزی

175,000 تومان360,000 تومان

سانسوریا کراواتی ابلق و بلک گلد

185,000 تومان205,000 تومان

پوتوس سفید و اسکاندنس با گلدان پایه دار چوبی

210,000 تومان395,000 تومان

مجموعه سانسوریا پاکوتاه و کراواتی

205,000 تومان430,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان رومیزی

150,000 تومان345,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان پایه دار چوبی

175,000 تومان360,000 تومان

سانسوریا با گلدان فلزی

235,000 تومان