نمایش دادن همه 37 نتیجه

نمایش همه

نخل شامادورا با گلدان سفالی

140,000 تومان

اسکاندیس با گلدان سفالی

160,000 تومان

شامادورا با گلدان سفالی

145,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه ابلق با گلدان سفالی

145,000 تومان

افوربیا تریگونا با گلدان طرح کوزه

145,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان طرح کوزه

115,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و شفلرا با گلدان رومیزی

195,000 تومان210,000 تومان

گل سیکلامن با گلدان فلزی پایه دار

190,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان فلزی

155,000 تومان300,000 تومان

سانسوریا ابلق بزرگ با گلدان فلزی

750,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه بلک گلد و اسکاندنس با گلدان فلزی پایه دار

165,000 تومان175,000 تومان

زامیفولیا و افوربیا تریگونا با گلدان فلزی

175,000 تومان360,000 تومان

سانسوریا کراواتی ابلق و بلک گلد

185,000 تومان205,000 تومان

پوتوس سفید و اسکاندنس با گلدان پایه دار چوبی

210,000 تومان395,000 تومان

مجموعه سانسوریا پاکوتاه و کراواتی

205,000 تومان430,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان رومیزی

150,000 تومان345,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان پایه دار چوبی

175,000 تومان360,000 تومان

سانسوریا با گلدان فلزی

235,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق

120,000 تومان260,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان فلزی پایه‌دار

165,000 تومان345,000 تومان

سانسوریا کرواتی ابلق با گلدان رومیزی

205,000 تومان265,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان فلزی دسته کنفی

245,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه ابلق

175,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه

150,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و پوتوس با گلدان فلزی تورینگ

140,000 تومان280,000 تومان

پوتوس و سانسوریا پاکوتاه با گلدان کلاسیک

140,000 تومان280,000 تومان

پوتوس سفید و شامادورا با گلدان پایه دار چوبی

195,000 تومان370,000 تومان

پوتوس و سانسوریا با گلدان رومیزی

150,000 تومان290,000 تومان

پوتوس سفید با گلدان رومیزی

155,000 تومان

زامیفولیا با گلدان پایه دار فلزی

195,000 تومان585,000 تومان

لیندا و اسکاندنس با گلدان فلزی تورینگ

145,000 تومان275,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و لیندا با گلدان تورینگ

140,000 تومان270,000 تومان

گیاهان مقاوم با گلدان آلومینیومی

145,000 تومان160,000 تومان

گلدان پایه دار فلزی رومیزی

175,000 تومان190,000 تومان

گلدان ‌های الماسه با گیاهان مقاوم

195,000 تومان

گلدان ‌های مکعب با گیاهان مقاوم

195,000 تومان

دراسنا با گلدان فلزی رومیزی

195,000 تومان