نمایش دادن همه 85 نتیجه

نمایش همه

سانسوریا پاکوتاه سبز و شفلرا با گلدان رومیزی

195,000 تومان210,000 تومان

لیندا و پتوس مرمری با گلدان میکا و پایه فلزی

185,000 تومان435,000 تومان

شامادورا و اسکاندنس با گلدان میکا و پایه فلزی

175,000 تومان350,000 تومان

پتوس و اسکاندنس و بلک گلد با گلدان میکا و پایه فلزی

190,000 تومان

برگ انجیری و شفلرا با گلدان میکا پایه دار

320,000 تومان640,000 تومان

سانسوریا کرواتی ابلق و سبز با گلدان میکا

245,000 تومان305,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و کرواتی ابلق با گلدان پایه دار چوبی

200,000 تومان500,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و کرواتی سبز با گلدان میکا پایه دار

175,000 تومان540,000 تومان

لیندا و اسکاندیس با گلدان پلیمری و پایه ونوس

180,000 تومان395,000 تومان

لیندا و اسکاندیس با گلدان و پایه فلزی ونوس

180,000 تومان395,000 تومان

سانسوریا شمشیری و زامیفولیا با گلدان فلزی و پایه ونوس

1,160,000 تومان1,450,000 تومان

مجموعه سانسوریا شمشیری با گلدان فلزی و پایه ونوس

1,160,000 تومان1,350,000 تومان

شامادورا و سانسوریا ابلق با گلدان فلزی و پایه ونوس

1,310,000 تومان1,350,000 تومان
طلایی

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان فلزی و پایه ونوس

195,000 تومان410,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان فلزی

155,000 تومان300,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با پایه ونوس

195,000 تومان410,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق با گلدان میکا

145,000 تومان300,000 تومان

اسکاندنس و سانسوریا کراواتی با گلدان کلاسیک

145,000 تومان310,000 تومان

پوتوس سفید و مرمری با گلدان رنگی

145,000 تومان285,000 تومان

سانسوریا ابلق و آنتوریوم با پایه ونوس

370,000 تومان710,000 تومان

لیندا و سانسوریا کرواتی

200,000 تومان410,000 تومان

سانسوریا کرواتی و لیندا با پایه ونوس

295,000 تومان330,000 تومان

سانسوریا و زامیفولیا با پایه ونوس

320,000 تومان450,000 تومان

لیندا و پتوس سفید با پایه بلند ونوس

295,000 تومان335,000 تومان

آگلونما سفید و پتوس با پایه ونوس

305,000 تومان405,000 تومان

دراسنا کامپکت و شامادورا با پایه ونوس

295,000 تومان355,000 تومان

آگلونما سفید و بلک با پایه ونوس

440,000 تومان470,000 تومان

سانسوریا ابلق و زامیفولیا با پایه ونوس

710,000 تومان830,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه بلک گلد و اسکاندنس با گلدان فلزی پایه دار

165,000 تومان175,000 تومان

زامیفولیا و افوربیا تریگونا با گلدان فلزی

175,000 تومان360,000 تومان

سانسوریا کراواتی ابلق و بلک گلد

185,000 تومان205,000 تومان

پوتوس سفید و اسکاندنس با گلدان پایه دار چوبی

210,000 تومان395,000 تومان

مجموعه سانسوریا پاکوتاه و کراواتی

205,000 تومان430,000 تومان

سانسوریا سبز و ابلق با گلدان فلزی

295,000 تومان730,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز با گلدان رومیزی

150,000 تومان345,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان پایه دار چوبی

175,000 تومان360,000 تومان

سانسوریا با گلدان سرامیکی

145,000 تومان350,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه سبز و ابلق

120,000 تومان260,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه ابلق و سبز با گلدان و پایه میکا

145,000 تومان300,000 تومان

سانسوریا ابلق با گلدان فلزی پایه ‌دار

445,000 تومان1,100,000 تومان

سانسوریا ابلق با گلدان فلزی

155,000 تومان530,000 تومان

سانسوریا سبز با گلدان فلزی

125,000 تومان400,000 تومان

سانسوریا سبز با گلدان فلزی پایه‌دار

165,000 تومان480,000 تومان

سانسوریا ابلق با گلدان فلزی پایه‌ دار

195,000 تومان620,000 تومان

سانسوریا شمشیری با گلدان فلزی پایه‌دار

335,000 تومان760,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه با گلدان فلزی پایه‌دار

165,000 تومان345,000 تومان

سانسوریا شمشیری بزرگ با گلدون سفالی

630,000 تومان730,000 تومان

مجموعه سانسوریا ابلق با گلدان پلیمری پایه دار چوبی

200,000 تومان1,170,000 تومان

مجموعه سانسوریا با گلدان پایه دار چوبی

175,000 تومان980,000 تومان

خانواده سانسوریا

145,000 تومان945,000 تومان

مجموعه سانسوریا

120,000 تومان750,000 تومان

نخل شامادورا و اریکا با گلدان پایه دار فلزی

310,000 تومان695,000 تومان

مجموعه شامادورا با گلدان پلیمری

135,000 تومان695,000 تومان

مجموعه شامادورا با گلدان پلیمری پایه دار چوبی

195,000 تومان900,000 تومان

پوتوس و سانسوریا پاکوتاه با گلدان فلزی پایه دار

165,000 تومان440,000 تومان

پوتوس با گلدان فلزی

150,000 تومان390,000 تومان

پوتوس سفید با گلدان پایه دار فلزی

185,000 تومان480,000 تومان

پوتوس سبز با گلدان پایه دار چوبی

195,000 تومان440,000 تومان

پوتوس سفید و شامادورا با گلدان پایه دار چوبی

195,000 تومان370,000 تومان

پوتوس و سانسوریا با گلدان رومیزی

150,000 تومان290,000 تومان

سانسوریا ابلق و زامیفولیا با گلدان فلزی

155,000 تومان305,000 تومان

زامیفولیا با گلدان سرامیکی

190,000 تومان500,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و زامیفولیا با گلدان میکا

125,000 تومان285,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و زامیفولیا با گلدان میکا

140,000 تومان315,000 تومان

سانسوریا و زامیفولیا با گلدان پایه دار چوبی

205,000 تومان395,000 تومان

سانسوریا و زامیفولیا بزرگ با گلدان فلزی پایه ‌دار

710,000 تومان1,390,000 تومان

زامیفولیا با گلدان فلزی

165,000 تومان520,000 تومان

زامیفولیا با گلدان پایه دار فلزی

195,000 تومان585,000 تومان

مجموعه زامیفولیا با گلدان پلیمری

340,000 تومان445,000 تومان

مجموعه زامیفولیا با گلدان پلیمری پایه دار چوبی

415,000 تومان545,000 تومان

آگلونما با گلدان فلزی پایه دار

375,000 تومان750,000 تومان

آگلونما با گلدان پایه دار فلزی

445,000 تومان870,000 تومان

آگلونما سفید با گلدان پایه دار چوبی

415,000 تومان510,000 تومان

لیندا و اسکاندنس با گلدان فلزی تورینگ

145,000 تومان275,000 تومان

لیندا با گلدان تورینگ

145,000 تومان395,000 تومان

سانسوریا پاکوتاه و لیندا با گلدان تورینگ

140,000 تومان270,000 تومان

لیندا با گلدان فلزی

125,000 تومان370,000 تومان

لیندا با گلدان پایه دار فلزی

165,000 تومان460,000 تومان

گیاهان مقاوم با گلدان آلومینیومی

145,000 تومان160,000 تومان

گلدان پایه دار فلزی رومیزی

175,000 تومان190,000 تومان

مجموعه شامادورا و لیندا با گلدان پلیمری پایه دار چوبی

185,000 تومان465,000 تومان

گلدان ‌های الماسه با گیاهان مقاوم

195,000 تومان

گلدان ‌های مکعب با گیاهان مقاوم

195,000 تومان

مجموعه دراسنا با گلدان پلیمری پایه دار چوبی

245,000 تومان595,000 تومان

مجموعه دراسنا با گلدان پلیمری

175,000 تومان430,000 تومان

این دسته شامل مجموعه گلدان هایی است که توسط تیم کافه گلدون با یکدیگر هماهنگ شده و از لحاظ ساختار شکلی در کنار هم زیبا و دکوراتیو میباشند.