نمایش 8 نتیحه

پپرومیا قاشقی (Spoonleaf Peperomia) یا فلفلوریا (نام فارسی آن یعنی به مانند فلفل) یکی از گیاهان بومی آفریقای جنوبی و مرکزی،آمریکای جنوبی و مرکزی و مناطق گرمسیر میباشد.زادگاه این گیاه در جنگل های نسبتا تاریک است به همین دلیل سایه آپارتمان را به خوبی تحمل میکند و با فضای داخل منازل سازگاری دارد.قاشقی از گیاهان زیبا و مقاوم است و برگ های قاشق مانند چرمی و نیمه گوشتی دارد.پپرومیا قاشقی از گیاهان موثر در تصفیه هوا است و در پاکسازی هوای منزلتان موثر خواهد بود.

آپارتمانی ها

پپرومیا قاشقی

۳۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

پپرومیا قاشقی

۵۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

پپرومیا قاشقی ابلق

۳۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

پپرومیا قاشقی ابلق

۳۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

پپرومیا قاشقی

۵۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

مجموعه گلدان کودک

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

پپرومیا قاشقی ابلق

۴۰,۰۰۰ تومان