نمایش 8 نتیحه

آپارتمانی ها

لیندا با گلدان فلزی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

لیندا با گلدان فلزی

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

لیندا

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

لیندا

۱۰۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

آپارتمانی ها

لیندا

۱۱۵,۰۰۰ تومان

گیاه لیندا (Ponytail Palm) یا پافیلی برگ های سبز تیره و ضخیمی دارد که بسیار مقاوم به محیط های پرنور و خشک است. ساقه ی ضخیم و غده مانند این گیاه، آب را در خود ذخیره میکند و به همین دلیل این گیاه به آبیاری کم مقاوم خواهد بود. لیندا از گیاهان موثر در تصفیه هوا است و سموم را از محیط جذب میکند و باعث بهبود کیفیت هوای اطراف شما خواهد شد.

WhatsApp chat