نمایش 12 نتیحه

آپارتمانی ها

نخل شامادورا

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

نخل شامادورا

۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آپارتمانی ها

نخل شامادورا

۱۰۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

آپارتمانی ها

نخل شامادورا

۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۰,۰۰۰ تومان

نخل شامادورا (Parlour Palm) یکی از گیاهان بومی آمریکای مرکزی و از خانواده اریکاسه میباشد و گیاهی زیبا و ظریف است.شامادورا از گیاهان موثر در تصفیه هوا است و سموم موجود در هوا را از محیط جذب میکند و باعث بهبود کیفیت هوای اطراف شما خواهد شد.