مجموعه سانسوریا

ناموجود

شامل دو عدد گلدان سانسوریا شمشیری و یک عدد گلدان سانسوریا پاکوتاه

ارتفاع: 60 ، 50 و 40 سانتی متر

در انبار موجود نمی باشد

WhatsApp chat