مجموعه سانسوریا

۱۹۵,۰۰۰ تومان

شامل یک عدد گلدان سانسوریا شمشیری و یک عدد گلدان سانسوریا پاکوتاه دوتایی

ارتفاع: 25 و 30 سانتی متر

اگر میخواهید این محصول را هدیه دهید میتوانید یک کارت پستال انتخاب کنید


۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان
هیچکدام

لطفا متن فقط یک جمله کوتاه باشد و ذکر شود این هدیه از طرف چه کسی است.

WhatsApp chat