دراسنا بلالی

<a style=”background-color: #65b4de; border-radius: 3px; color: white; padding: 3px;” href=”tel://+989197375703″><i class=”fa fa-phone”></i> تماس با فروشنده: 09197375703‬</a>

<a style=”background-color: #00e676; border-radius: 3px; color: white; padding: 3px;” href=”https://api.whatsapp.com/send?phone=+989197375703‬”><i class=”fa fa-whatsapp”></i> ارتباط با واتس اپ</a>

محدوده قیمت : ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان
ارتفاع : ۱۸۰ تا ۲۲۰ سانتی‌متر

WhatsApp chat