کود NPK 20-20-20

۳۵,۰۰۰ تومان

عملکرد: بهبود رشد رویشی (افزایش اندازه و تاج گوشش گیاه)،کمک به برگدهی، تقویت رشد رویشی و گلزایی، برطرف کننده علائم کمبودهای تغذیه‌ای

میزان مصرف: به ازای هر گیاه یا گلدان متوسط مقدار یک پیمانه در یک لیتر آب کامل حل شود و به صورت دو هفته یکبار مصرف شود.

بهترین زمان مصرف: تمام مراحل رشد گیاه (مصرف خاکی هر دو هفته یکبار)

           WhatsApp chat