کود مایع هیومیک اسید protect nature

۳۵,۰۰۰ تومان

مناسب برای عموم گیاهان

حجم: 125 میلی لیتر

روش استفاده:

قبل از استفاده محتویات بطری را کاملا تکان دهید.

هر 10 سی سی از محلول را ماهیانه یکبار همراه آب آبیاری به خاک یا همراه اسپری روی برگ بکار رود، کوددهی را از ابتدای پاییز تا اواسط زمستان هر دو هفته یک بار ادامه دهید.
           WhatsApp chat