پک نگهداری گل و گیاه

ناموجود

این مجموعه شامل انواع کودها و سموم مورد نیاز برای نگهداری گل و گیاه میباشد

شامل: قارچ کش-حشره کش-کود برگدهی-کود گلدهی-کود تقویت ریشه-کلات آهن-هیومیک اسید-کود نیتروژنه

در انبار موجود نمی باشد

           WhatsApp chat