کود گل دهی

۲۰,۰۰۰ تومان

وزن: 40 گرم (±5)

طریقه مصرف گیاهان آپارتمانی:

یک قاشق چایخوری در دو لیتر آب حل شود. هر دو هفته یک بار گیاه با آن آبیاری شود.این میزان را در زمستان به ماهی یک بار کاهش دهید.

طریقه مصرف گیاهان فضای سبز: 

یک قاشق چایخوری در دو لیتر آب حل شود. هر هفته یک بار گیاه با آن آبیاری شود.

           WhatsApp chat