کود ارگانیک جلبک دریایی

۳۵,۰۰۰ تومان

میزان مصرف

آبیاری: یک پیمانه از محصول را در یک لیتر آب حل کرده و جهت آبیاری استفاده نمایید.

محلول پاشی: یک پیمانه از محصول را در دو لیتر آب حل کرده و گیاه را اسپری نمایید.

در فصل رشد گیاه، کود دهی را هر دو هفته یکبار تکرار نمایید.

بهترین زمان مصرف: مناسب برای تمام مراحل رشد گیاه

           WhatsApp chat