بند نگهدارنده کوکداما

تماس با فروشنده: 09124168236

ارتباط با تلگرام

ارتباط با واتس اپ

دستبافت

دیواری

ارتفاع ۴۴ سانت

عرض شاخه ۴۵ سانت

عرض بافت ۱۵ سانت

قیمت ۵۰ هزار تومان

ارسال از طریق پست .هزینه ی ارسال بر عهده ی خریدار میباشد

قیمت نگهدارنده ، بدون کوکداما محاسبه شده و کوکداما فقط جهت نشان دادن فرم و کاراییِ نگهدارنده میباشد

WhatsApp chat