قارچ کش (Fungicide)

۴۵,۰۰۰ تومان

نحوه مصرف

جهت پیشگیری: هر 2 ماه یکبار یک مرتبه روی گیاه اسپری شود.

جهت درمان: سه مرتبه به فاصله سه روز روی گیاه اسپری شود.

           WhatsApp chat