سانسوریا پاکوتاه و شمشیری (تحویل روز)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

شامل یک عدد گلدان سانسوریا شمشیری و دو عدد گلدان سانسوریا پاکوتاه

ارتفاع:  30 ، 35 و 60 سانتی متر

در صورت انتخاب این گزینه زیرگلدانی های متناسب با تعداد و سایز گلدان های داخل عکس ارسال خواهد شد

اگر میخواهید این محصول را هدیه دهید میتوانید یک کارت پستال انتخاب کنید


۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان
هیچکدام

لطفا متن فقط یک جمله کوتاه باشد و ذکر شود این هدیه از طرف چه کسی است.

WhatsApp chat