کوکداما درختچه آرالیا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع 1.5 متر

قطر 50 سانت

زهکشی فلزی داخلی

لطفا این گزینه را متناسب با قطر کوکدامای خود انتخاب کنید


۲۰,۰۰۰ تومان
هیچکدام

WhatsApp chat