سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان سفالی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سایز: بزرگ / ارتفاع: 90 سانتی متر

8 الی 10 شاخه