تاج گل تبریک

تماس با فروشنده: 09122394583

ارتباط با واتس اپ

شامل : ژربرا، مریم، آنتریوم

حدود قیمت: 700 هزار الی 800 هزار تومان

ارتفاع: 180 سانت

WhatsApp chat