انگشتر ساکولنت

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کارها ممکن است با 20 درصد تغییر تحویل داده شوند

روزی یکبار به گیاه اب اسپری کنید و جای خنک غیر یخچال قرار دهید

 

WhatsApp chat