انگشتر ساکولنتی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

کارها ممکن است با ۲۰ درصد تغییر تحویل داده شوند

روزی یکبار به گیاه اب اسپری کنید و جای خنک غیر یخچال قرار دهید

WhatsApp chat