ست باران

۹۹,۰۰۰ تومان

در صورت خراب شدن گیاه تا مدت یک ماه ، میتوانید پک را به صورت کامل به ما بازگردانید و یک پک نو دریافت کنید.

تحویل سفارشات در تهران یک روزه و در شهرستان دو الی سه روزه خواهد بود.