هیچ محصولی یافت نشد.


تراریوم ، محفظه شفافِ سربسته‌ای است (شیشه‌ای یا پلاستیکی) که می‌توان مجموعه‌ خاصی از گیاهان ریزنقش سازگار با هم را داخلش پرورش داد.

درواقع تراریوم، چیزی شبیه گلخانه ولی در مقیاس مینیاتوری است.

دو نوع تِراریوم داریم: بسته و باز.

تراریومهای بسته درپوش‌دارند، اما دهانه تراریومهای باز هیچ درپوشی ندارد.

بی‌ربط نیست اگر تراریوم را اکوسیستمی خودکفا تعریف کنیم.

گیاه و خاکِ داخل تراریوم بخار آب تولید می‌کنند.

این بخار روی جدار داخلی محفظه می‌نشیند و دوباره به‌درون خاک چکه می‌کند و جذب ریشه گیاه می‌شود.

تکرار این چرخه، باعث تغذیه خودبه‌خودی گیاه و خاک میشود.

شاید بپرسید که در تراریومهای بسته، اکسیژن گیاه چگونه تأمین می‌شود؟

گفتیم که محفظه تراریوم باید شفاف باشد.

دلیلش هم این است که نور خورشید باید از جدار محفظه عبور کند تا فرایند فتوسنتز در گیاه تحریک شود.

به‌موجب فتوسنتز، دی‌اکسید کربن به اکسیژن تبدیل می‌شود و تراریوم‌ می‌تواند نفس بکشد.

به همین دلیل است که تراریومها نیاز به رسیدگی چندانی ندارند و می‌توانند تا چند سال هم عمر کنند.

WhatsApp chat